Τα οφέλη της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις και την οικονομία