Εκπαίδευση προσωπικού. Δεν είναι έξοδο. Είναι επένδυση!